ezmine -i cedîde


ezmine -i cedîde
[ ﻩﺪیﺪﺝ ءﻪﻨﻡزا ]
yeni çağ.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.